O Mnie

O Mnie

"Leczenie psychoanalizą, podobnie jak każde inne, ma na celu przyniesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Psychoanalityk nie koncentruje się jednak na usuwaniu objawów cierpienia, tylko szuka jego przyczyn w nieświadomości (…)."

- Otto Kernberg

Jestem absolwentką psychologii (specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego) na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkołę psychoterapeutyczną KCP (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), rozszerzoną o ścieżkę psychoterapii dzieci i młodzieży. Edukację zakończyłam uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego, wypełniając standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i uzyskując tym samym stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Jestem absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w PCP (Pomorskie Centrum Psychodynamiczne), oraz absolwentką szkoleń z zakresu Analizy Transakcyjnej, zwieńczonych obroną „Testu 101” Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu terapii i diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu. Jestem członkiem PTPPD, oraz członkiem PTPPD oddział zachodniopomorski. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej u superwizora szkoleniowego rekomendowanego przez PTPPD, oraz superwizji grupowej u certyfikowanego superwizora rekomendowanego przez PTPPD, specjalizującego się w pracy metodą TFP (patrz metoda). - Od 2019 roku pełnię funkcję prezesa w szczecińskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychicznego Stricte.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując od 2009 roku jako psycholog, terapeuta, socjoterapeuta w ośrodku Spektrum, ul. Miodowa, Szczecin - Osów, Od 2013 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w Szczecinie. Odbyłam szereg staży zawodowych na oddziałach psychiatrycznych oraz w innych placówkach, między innymi:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Gniezno

- Oddział Ogólnopsychiatryczny ul. Mączna, Szczecin

- Oddział Dzienny Leczenia Nerwic, Centrum Psychiatryczne SPS ZOZ “Zdroje”,  ul. Żołnierska, Szczecin

Pracuję z pacjentami, którzy cierpią z powodu:

- Obniżonego nastroju lub jego wahań

- Niekontrolowanych wybuchów agresji, drażliwości

- Dolegliwości psychosomatycznych

- Zaburzeń emocjonalnych

- Poczucia samotności, tęsknoty, nieadekwatności i ogólnie pojętych trudności w relacjach z innymi ludźmi

- Zaburzeń depresyjnych

- Trudności w utworzeniu i utrzymaniu stabilnego związku, problemów we wzajemnych relacjach z osobami bliskimi

- Zaniżonego poczucia własnej wartości oraz lęku przed byciem ocenianym i krytykowanym przez otoczenie

- Napadów paniki, stanów lękowych, smutku, natręctw i fobii

- Problemów w sferze seksualnej

- Zaburzeń odżywiania

- Doświadczenia traumatycznego wydarzenia lub silnego stresu