Metoda

Metoda

"Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie."

- Nancy McWilliams

Swoją pracę opieram na myśleniu psychodynamicznym. Metoda ta, wywodząca się z klasycznej psychoanalizy, łączy ze sobą wiedzę z zakresu współczesnej psychiatrii oraz idee teorii relacji z obiektem i psychologii ego. Podejście psychodynamiczne zakłada, że nasze życie zdeterminowane jest przez nieświadomość i zawarte w niej pragnienia, potrzeby, konflikty wewnętrzne, czy sposoby postrzegania ludzi. Te nieuświadomione części nas samych często nie pozwalają w pełni uruchomić naszego wewnętrznego potencjału, nierzadko przynosząc cierpienie zarówno nam, jak i naszym bliskim. W swojej pracy używam rekomendowanych przez PTPPD technik pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu borderline (TFP - terapia skoncentrowana na przeniesieniu), oraz z pacjentami cierpiącymi z powodu patologii osobowości z wyższego rzędu (DPHP). Pomagam swoim pacjentom dotrzeć do ukrytych za mechanizmami obronnymi, nieświadomych dotychczas treści. Zmiana na głębokich poziomach funkcjonowania psychicznego powoduje poprawę w obszarach zgłaszanych jako problematyczne.

Konsultacje psychoterapeutyczne są procesem, podczas którego jako psycholog i psychoterapeuta słucham zgłaszanych przez pacjenta problemów i przekładam je na język metody. Proces konsultacji pozwala pacjentowi na zaznajomienie się z metodą psychodynamiczną, ale również na uzyskanie informacji odnośnie najlepszego dla niego w danym momencie sposobu leczenia. Na poziomie procesu konsultacji można zaproponować inną niż psychodynamiczna formę leczenia lub pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb, oczekiwań i gotowości pacjenta.

Psychoterapia jest procesem wymagającym od pacjenta nakładów czasowych i finansowych. Decyzja o podjęciu leczenia za pomocą psychoterapii psychodynamicznej wymaga od pacjenta pełnego zaangażowania i wystarczającej motywacji wewnętrznej, aby móc zmierzyć się ze zdobywaną podczas procesu leczenia wiedzą na temat samego siebie.