"Siły i wiary w siebie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą z mojego wnętrza. Cały czas są we mnie."

- Anna Freud

"Siły i wiary w siebie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą z mojego wnętrza. Cały czas są we mnie."

- Anna Freud

"Siły i wiary w siebie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą z mojego wnętrza. Cały czas są we mnie."

- Anna Freud

Konsultacje Psychologiczne

Wykształcenie psychologiczne dało mi podwaliny do pracy terapeutycznej, wspierającej oraz psychoedukacji. Od ponad 10 lat pomagam pacjentom w różnym wieku w zmaganiach z trudnościami natury wewnątrz psychicznej, takimi jak: smutek, depresja, tęsknota, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia somatyczne oraz wiele innych w Szczecinie. Konsultacje psychologiczne są procesem, podczas którego jako psycholog i psychoterapeuta słucham zgłaszanych przez pacjenta problemów i przekładam je na język metody. Proces konsultacji pozwala pacjentowi na zaznajomienie się z metodą psychodynamiczną, ale również na uzyskanie informacji odnośnie najlepszego dla niego sposobu leczenia jego zaburzeń emocjonalnych i wewnętrznych. Na poziomie procesu konsultacji można zaproponować inną niż psychodynamicznaformę leczenia lub pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb, oczekiwań i gotowości pacjenta.

Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem leczenia, skierowanym dla osób odczuwających subiektywne cierpienie w jednej, lub wielu sferach życia. Jeśli problem utrzymuje się od dłuższego czasu, masz trudności z kontrolowaniem emocji, brak ci sił do działania, odczuwasz smutek lub nieustającą tęsknotę, czujesz, że coś utrudnia ci normalne funkcjonowanie lub podejrzewasz u siebie depresję, psychoterapia może okazać się właściwym wyborem metody leczenia. Pracę w tym zakresie poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoedukacja

Psychoedukacja

Od 2009 roku prowadzę zajęcia opierające się na psychoedukacji psychologicznej. Ten rodzaj oddziaływania psychologicznego skierowany jest głównie do osób zmagających się z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami emocjonalnymi, schizofrenią, uporczywym smutkiem, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami osobowości w chorobach somatycznych. Szczególnym obszarem w mojej pracy jest psychoedukacja skierowana do rodziców z problemami wychowawczymi oraz do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia takie mają formę Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) i przeznaczone są głównie do dzieci i młodzieży ze spektrum Autyzmu w okolicach Szczecina. Poprzez proces psychoedukacji, pacjenci i ich rodziny mają szansę na zmniejszenie poziomu stresu i lęku towarzyszącego diagnozie. Dzieje się tak, nie tylko poprzez poszerzenie wiedzy medycznej odnośnie otrzymanego rozpoznania, ale też poprzez naukę rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych.

Metoda

Metoda

Metoda psychodynamiczna jest oparta o relację terapeutyczną pomiędzy pacjentem a terapeutą. Głównym narzędziem pracy jest tutaj rozmowa, mająca na celu pomóc pacjentowi zrozumieć proces tworzenia przez niego sądów na temat jego wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Dlaczego reaguje w dany, a nie inny sposób? Dlaczego odczuwa nieustający smutek lub tęsknotę? Dlaczego depresja nie pozwala mu normalnie funkcjonować? Odpowiedź na te i wiele innych pytań nigdy nie jest prosta. Psychoterapia ma na celu ułatwić pacjentowi zgłębienie tego, z czego wynikają przeżywane przez niego zaburzenia emocjonalne i społeczne.

smutek-depresja-leczenie
smutek-depresja-leczenie

O Mnie

O Mnie

W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym PTPPd. Moja historia świadczenia usług z zakresu psychoterapii oraz poprawy zdrowia psychicznego zaczęła się w 2009 roku. Podczas swojej edukacji oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego zrozumiałam, że głównym źródłem zaburzeń emocjonalnych i smutku moich pacjentów są nierozwiązane wewnętrzne konflikty, nierozpoznane pragnienia i potrzeby, oraz niekorzystne matryce relacji z innymi, znaczącymi niegdyś osobami. Stosując myślenie psychodynamiczne, pomagam pacjentom w poprawie funkcjonowania poprzez odnalezienie przyczyn ich cierpienia w nieświadomości.

Jako psycholog, psychoterapeuta oraz psychoedukator zajmuję się leczeniem zaburzeń emocjonalnych, depresji, zaburzeń somatycznych, lęku, nieustającej tęsknoty, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, oraz wiele innych. Przyjmuję pacjentów w 3 różnych gabinetach na terenie Szczecina.

Kontakt

Kontakt

"Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej."

- Alice Miller